מחנה קיץ נינג'ה פארק

תאריכים ורישום

רישום

רישום למחנה קיץ גילאי 6-8 לפי תאריכים:

מחזור
תאריכים
רישום רגיל:
רישום לילדי חוג/אחים:
מחזור 1 גילאי 6-8
2-6/7/23
ניתן להירשם לרשימת המתנה
ניתן להירשם לרשימת המתנה
מחזור 2 גילאי 6-8
9-13/7/23
ניתן להירשם לרשימת המתנה
ניתן להירשם לרשימת המתנה
מחזור 3 גילאי 6-8
16-20/7/23
ניתן להירשם לרשימת המתנה
ניתן להירשם לרשימת המתנה
מחזור 4 גילאי 6-8
23-27/7/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 5 גילאי 6-8
30/7-3/8/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 6 גילאי 6-8
6-10/8/23
לא נותרו מקומות
לא נותרו מקומות
מחזור 7 גילאי 6-8
13-17/8/23
לא נותרו מקומות
לא נותרו מקומות
מחזור 8 גילאי 6-8
20-24/8/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 9 גילאי 6-8
27-31/8/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר

רישום למחנה קיץ גילאי 9-12 לפי תאריכים:

מחזור
תאריכים
רישום רגיל:
רישום לילדי חוג/אחים:
מחזור 1 גילאי 9-12
2-6/7/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 2 גילאי 9-12
9-13/7/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 3 גילאי 9-12
16-20/7/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 4 גילאי 9-12
23-27/7/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 5 גילאי 9-12
30/7-3/8/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 6 גילאי 9-12
6-10/8/23
לא נותרו מקומות
לא נותרו מקומות
מחזור 7 גילאי 9-12
13-17/8/23
לא נותרו מקומות
לא נותרו מקומות
מחזור 8 גילאי 9-12
20-24/8/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר
מחזור 9 גילאי 9-12
27-31/8/23
לרישום מהיר
לרישום מהיר