מחנה קיץ נינג'ה פארק

תאריכים ורישום

תאריכים

רישום למחנה קיץ גילאי 6-8 לפי תאריכים:

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
6-8
מחזור 1
7.7.22 – 3.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 2
14.7.22 – 10.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 3
21.7.22 – 17.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 4
28.7.22 – 24.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 5
4.8.22 – 31.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 6
11.8.22 – 7.8.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 7
18.8.22 – 14.8.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 8
25.8.22 – 21.8.22
לרישום מהיר

רישום לילדי חוגים נינג'ה פארק גילאי 6-8 10% הנחה כולל אחים!

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
6-8
מחזור 1
7.7.22 – 3.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 2
14.7.22 – 10.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 3
21.7.22 – 17.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 4
28.7.22 – 24.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 5
4.8.22 – 31.7.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 6
11.8.22 – 7.8.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 7
18.8.22 – 14.8.22
לרישום מהיר
6-8
מחזור 8
25.8.22 – 21.8.22
לרישום מהיר

רישום למחנה קיץ גילאי 9-12 לפי תאריכים:

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
9-12
מחזור 1
7.7.22 – 3.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 2
14.7.22 – 10.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 3
21.7.22 – 17.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 4
28.7.22 – 24.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 5
4.8.22 – 31.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 6
11.8.22 – 7.8.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 7
18.8.22 – 14.8.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 8
25.8.22 – 21.8.22
לרישום מהיר

רישום לילדי חוגים נינג'ה פארק גילאי 9-12 10% הנחה כולל אחים!

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
9-12
מחזור 1
7.7.22 – 3.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 2
14.7.22 – 10.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 3
21.7.22 – 17.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 4
28.7.22 – 24.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 5
4.8.22 – 31.7.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 6
11.8.22 – 7.8.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 7
18.8.22 – 14.8.22
לרישום מהיר
9-12
מחזור 8
25.8.22 – 21.8.22
לרישום מהיר