מחנה קיץ נינג'ה פארק

תאריכים ורישום

תאריכים

רישום למחנה קיץ גילאי 6-8 לפי תאריכים:

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
6-8
מחזור 1
22.7.21- 18.7.21
כל המקומות אזלו!
6-8
מחזור 2
29.7.21- 25.7.21
כל המקומות אזלו!
6-8
מחזור 3
5.8.21- 1.8.21
כל המקומות אזלו!
6-8
מחזור 4
12.8.21- 8.8.21
כל המקומות אזלו!

רישום לילדי חוגים נינג'ה פארק גילאי 6-8 10% הנחה כולל אחים!

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
6-8
מחזור 1
22.7.21- 18.7.21
כל המקומות אזלו!
6-8
מחזור 2
29.7.21- 25.7.21
כל המקומות אזלו!
6-8
מחזור 3
5.8.21- 1.8.21
כל המקומות אזלו!
6-8
מחזור 4
12.8.21- 8.8.21
כל המקומות אזלו!

רישום למחנה קיץ גילאי 9-12 לפי תאריכים:

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
9-12
מחזור 1
22.7.21- 18.7.21
כל המקומות אזלו!
9-12
מחזור 2
29.7.21- 25.7.21
כל המקומות אזלו!
9-12
מחזור 3
5.8.21- 1.8.21
כל המקומות אזלו!

רישום לילדי חוגים נינג'ה פארק גילאי 9-12 10% הנחה כולל אחים!

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
9-12
מחזור 1
18.7.21-22.7.21
כל המקומות אזלו!
9-12
מחזור 2
25.7.21-29.7.21
כל המקומות אזלו!
9-12
מחזור 3
1.8.21-5.8.21
כל המקומות אזלו!

מחנה קיץ לילדי נבחרות נינג'ה פארק בלבד 10% הנחה.

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
נבחרת בלבד
מחזור 1
8.8.21-12.8.21
לרישום מהיר