מחנה קיץ נינג'ה פארק

תאריכים ורישום

תאריכים

תודה על אישור התקנון

להלן תאריכי מחנה הקיץ ורישום

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
6-8
מחזור 1
19.7.20-23.7.20
לרישום מהיר
6-8
מחזור 2
26.7.20-30.7.20
לרישום מהיר
6-8
מחזור 3
02.8.20-06.8.20
לרישום מהיר
6-8
מחזור 4
09.8.20-13.8.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 1
19.7.20-23.7.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 2
26.7.20-30.7.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 3
02.8.20-06.8.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 4
09.8.20-13.8.20
לרישום מהיר

10% הנחה ילדי חוג נינג'ה פארק ואחים:

גילאים
מחזור
תאריכים
כניסה לרישום
6-8
מחזור 1
19.7.20-23.7.20
לרישום מהיר
6-8
מחזור 2
26.7.20-30.7.20
לרישום מהיר
6-8
מחזור 3
02.8.20-06.8.20
לרישום מהיר
6-8
מחזור 4
09.8.20-13.8.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 1
19.7.20-23.7.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 2
26.7.20-30.7.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 3
02.8.20-06.8.20
לרישום מהיר
9-12
מחזור 4
09.8.20-13.8.20
לרישום מהיר