טופס בקשה לביטול מנוי 1
טופס בקשה לביטול מנוי 2

טופס בקשה לביטול מנוי

פרטי בעל הכרטיס

נא תשומת ליבך כי ביטול מנוי יתבצע בהתאם לתנאי הרישום שנעשו:

  • לקוח שביטל מנוי עד ה- 10 לחודש: יחויב רק עד סוף אותו החודש.
  • לקוח שביטל מנוי לאחר ה – 10 לחודש: יחויב עד סוף החודש שלאחר מכן.
  • דוגמא: ביטלתי מנוי בתאריך 9/1/21 – המנוי שלי יסתיים בסוף חודש ינואר / ביטלתי מנוי בתאריך 11/1/21 המנוי שלי יסתיים בתאריך בסוף חודש פברואר.

  1. הערה: מילוי טופס זה הינו בקשה בלבד.
  2. באחריות הלקוח לוודא כי המסמך הגיע לנינג'ה פארק לאחר שליחתו.
  3. הביטול נעשה ע"פ חוק ויטופל עד 3 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה.