תחרות ליגת נינג'ה ילדים

27/09/2021

08:30

תחרות נינג'ה ילדים ונוער בנינג'ה פארק

בהנחיית הארוע ע"י סול ואמור!!

שעות המקצים הם להערכתנו ועלולות להשתנות לפי כמות הנרשמים הסופית, יש להתעדכן שבוע לפני התחרות בשעה המדויקת של המקצה שלכם.

התחרות תערך במקצים לפי חלוקה לגילאים:

מקצה 1– שנתונים 2013-2015, שעות: 8:30-10:00

מקצה 2 – שנתונים 2010-2012, שעות: 10:00-13:00

מקצה 3 – שנתונים 2007-2009, שעות: 13:00-15:00

מקצה 4 -שנתונים 2005-2006, שעות: 15:00-17:00

עלויות

עלות לרישום לתחרות למנוי חוג וחבר ליגה בנינג'ה פארק – 99 ₪

עלות לרישום לתחרות לא מנוי חוג – 129 ₪

פרסים שווים לזוכים!!!

מספר המקומות מוגבל!

כרטיס השתתפות לתחרות למנוי
(מנוי חוג וחבר ליגה)

כרטיס השתתפות לתחרות רגיל
(לא מנוי)