מערכת שעות 1
מערכת שעות 2

שעות פעילות

פעילות
א-ה
שישי
שבת
טיפוס לילדים (Fun-Walls)
16:30-19:30
12:00-16:00
12:00-20:00
נינג'ה ילדים
12:00-16:00
12:00-16:00
12:00-20:00
נינג'ה בוגרים
13:00-15:00 | 20:00-22:00
12:00-16:00
12:00-20:00